Haberler

Tüzük Tadilatı Duyurusu

  • 30.06.2021
  • canakkale

Sn.Üye ve Hemşehrilerimiz 

 

Bilindiği üzere 29.Mart 2021 tarihinde  yapılan 11 Olağan Genel Kurul da Yönetim ve Denetim Kurullarına  yapılan seçimlerle birlikte dernek çalışmalarının daha akılcı şekilde yapılmasının yanında  günümüz şartlarına uygun ve ihtiyaç duyulan tüzük maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan tüzük tadilatı Ankara Valiğinin 31.05.2021 tarih ve 32887 sayılı yazılarıyla onanmıştı. Değişikliklerde;

  • Eski aidat 60 Tl/Yıl giirş aidatı 20 TL/yıl şeklinde idi..Üye aidatında ve yeni üyeliklerdeki ücretler yeniden belirlenmiş olup Giriş aidatı 30,00-TL’ye .Yıllık aidat 70, 00.-TL’ye yükseltilmiştir.. Genel Kurul üç yıl içinde aidatları günün şartlarına uygun olarak en fazla %20 arttırılması için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
  • Üye ,birikmiş aidat borcunun tahsili için çeşitli yazılı iletişim araçlarıyla ikaz edilecek ve devamında yasal takip yapılacak, gerekirse Yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkartıla bilenecektir.
  • Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına; en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta veya çeşitli yazılı iletişim araçlarıyla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılacaktır.
  • Şu anda 11 asıl ve yedek üyeden oluşan yönetim kurulu, önümüzdeki dönemden itibaren diğer bir deyişle Çalışma döneminde ve devamı dönemlerden geçerli olmak üzere; Genel Kurulca  (3 yıl) için 9 (dokuz)asil, 9 (dokuz)yedek üyeler seçilir.Şu anda 11  asıl ve yedek üye  seçilecek …

Şeklindedir.

 

Derneğimiz çalışmalarına katkı getireceği inandığımız bu değişiklilerin hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarım

 

Başkan Mehmet Ali ATAY

Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetim ve Denetim Kurulu adına. 

 

 Saygılarımızla,

                                                          

 

                              Ferit LEKESİZ                                                          Mehmet Ali ATAY

                              Başkan Yardımcısı                                                       Başkan

 

 

              

  • Tüzük Tadilatı Duyurusu