Yönetim Kurulu
Mehmet Ali Atay
Başkan
Tahir Öztürk
Başkan Yardımcısı
Ferit Lekesiz
Başkan Yardımcısı
Leman Üçpınarlar
Başkan Yardımcısı
Bulşah Keçici
Genel Sekreter
Fikret Şahin
Sayman Üye
Deniz Aksu
Üye
Burhan Yavuz
Üye
M. Naili Özer
Üye
Sami İnan
Üye
Naci Yılmaz
Üye