1. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM VE DENETİM KURULU

15.09.1996 / 01.11.1998

1. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM VE DENETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

ADI
SOYADI
GÖREVİ
EMİN
ERDOĞAN
BAŞKAN
ÖMER
ESİRGEMEZ
BAŞKAN YRD.
BEYTULLAH
SOYUER
BAŞKAN YRD.
M. ALİ
ATAY
GENEL SEKRETER
FERİT
LEKESİZ
SAYMAN ÜYE
ŞEMSETTİN
ÇAĞMAN
ÜYE
AYLA
RENDA
ÜYE
LEMAN
ÜÇPINARLAR
ÜYE
SEMİH
GÜNER
ÜYE
SEMİH
ÜNLÜ
ÜYE

 DENETİM KURULU

ADI
SOYADI

MUAMMER
AYDIN
 
AZİZ
SALBAŞ
 
NAHİT
RENDA